fbpx

Terms & Conditions

by admin

การรับประกันสินค้าแบบมีข้อกำหนด

สินค้าภายในเว็บไซต์ essentventure.com เป็นสินค้าใหม่ทั้งหมด เมื่อเกิดปัญหากับสินค้าจากการใช้งานปกติ การรับประกันแบบข้อกำหนดจำกัดกับสินค้าที่ขายบนเว็บไซต์ การรับประกันจะครอบคลุมทั้งตัวเครื่อง อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ความรับผิดชอบสูงสุดของทางเว็บไซต์ Essent Venture นั้นจะชดเชยให้เท่ากับราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ

เงื่อนไขทั้งหมดในรายละเอียดต่อไปนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

ระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

1) สินค้าส่วนใหญ่ในร้านรับประกันสินค้าที่ 14 วัน (นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามในระบบขนส่ง)

2) หากสินค้าชำรุด เสียจากตัวสินค้า ภายในระยะเวลา 14 วันหลังจากรับสินค้า บริษัทฯจะทำการเคลม และเปลี่ยนสินค้าใหม่ทันที โดยสามารถแจ้งทีมงานได้ช่องทางต่างๆ

3) การรับประกันสินค้าจะไม่ครอบคลุมในกรณีดังต่อไปนี้ (อาจต้องมีค่าใช้จ่ายในการซ่อม หรือเปลี่ยนสินค้ารวมถึงกรณีที่ไม่อาจเปลี่ยนหรือซ่อมได้)

 • การเสียหายโดยเหตุจากการใช้ผิดวิธี
 • อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ทำตก แตกหัก
 • ผลิตภัณฑ์ที่ถูกแกะ ถูกงัด ดัดแปลง ถูกซ่อมแซม
 • ความเสียหายอันเนื่องจากสัตว์ หรือแมลงเข้าไปทำลาย
 • ลูกค้าได้ทำการแกะวอยด์รับประกันใดๆบนกล่องสินค้าออก วอยด์รับประกันอาจมีมากกว่า 1 วอยด์ (ซึ่งจะมีวอยด์รับประกันจากทางร้าน และบางสินค้าอาจมีวอยด์รับประกันของทางโรงงานผู้ผลิต และ/หรือ ตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของสินค้านั้นๆ)
 • สินค้าเสียหายโดยเจตนาของผู้ใช้งานเอง
 • สินค้าที่เสียหายจากการไม่ระมัดระวังของผู้ใช้งาน
 • สินค้ามีสภาพผิดปกติทางรูปทรงได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ

4) ทางร้านจะไม่คืนเงินในกรณีไม่พอใจสินค้า , สินค้าเสียหาย หรือ ซื้อไปแล้วสินค้าไม่ได้ใช้งาน

 • กรณีที่ไม่พอใจในตัวสินค้า กรุณาติดต่อทางร้านโดยตรงเพื่อรับทราบปัญหาของลูกค้า
 • กรณีเปลี่ยนสินค้าที่เสีย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเป็นรุ่นเดิมเท่านั้น หากต้องการรุ่นอื่นกรุณาชำระค่าสินค้าส่วนต่างเพิ่มเติมด้วย
 • กรณีที่ลูกค้าซื้อไปแล้วไม่ได้ใช้งาน ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

การจัดส่งสินค้า

1) กรณีสินค้าเสียตั้งแต่ต้นทาง โดยที่ลูกค้ายังไม่ได้ใช้งาน

 • อ้างอิงจากหัวข้อ ระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2


2) กรณีสินค้าเสียหายหลังจากเริ่มใช้งานไปแล้วบ้าง หรือยังไม่ได้ใช้แต่อยู่ในช่วง 7 วัน(นับจากวันที่ได้รับสินค้าตามในระบบขนส่ง)

 • อ้างอิงจากหัวข้อ ระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2

3) กรณีสินค้าไม่ได้เสีย แต่เกิดจากลูกค้าใช้สินค้าไม่เป็น หรือใช้ผิดวิธี

 • อ้างอิงจากหัวข้อ ระยะเวลาและเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า ข้อที่ 3 และ ข้อที่ 4

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า CM-026H

1 เริ่มนับระยะประกัน

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว โดยอ้างอิงข้อมูลจากหมายเลขติดตามสินค้า ประวัติคำสั่งซื้อ และรายละเอียดการจัดส่งสินค้า ทั้งการซื้อขายบนช่องทางต่างๆ อาทิ LineOA: EssentVenture ร้านค้าบน Shopee Lazada: EssentVenture ซึ่งระยะเวลาประกันเริ่มนับจากวันที่สินค้าถึงปลายทางแล้วเท่านั้น

2 การรับประกันเคลมสินค้า 14 วัน

หากสินค้ามีตำหนิ เช่น รอยขีดขวน รอยสี รอยถูกใช้งานแล้ว หรือ การใช้งานที่ผิดปกติ เช่น ระบบถุงลมบีบเบา ระบบความร้อนใช้งานไม่ได้ ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของลูกค้า บริษัทฯ เคลมสินค้าชิ้นใหม่ให้ฟรี ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่สินค้าส่งมอบถึงปลายทาง โดยวิธีการแจ้งเคลม สามารถแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ กับทีมงาน Essent Venture ได้ที่ Line : @essentventure

หมายเหตุ : บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การรับประกันเคลมสินค้า 14 วันทุกกรณีเมื่อมีการชาร์จไฟฟ้าอย่างน้อย 2 ครั้ง

3 รับประกันเครื่อง 1 ปี

หากสินค้ามีการใช้งานที่ผิดปกติไปจากเดิม อันได้แก่ (1) รูปแบบโหมดการบีบผิดแปลกไปจากเดิม (2) ไม่สามารถชาร์จไฟฟ้าได้ (3) เปิด-ปิดเครื่องไม่ได้ (4) ระบบการทำงานของเมนูผิดปกติ สามารถส่งซ่อมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สินค้าส่งมอบถึงปลายทาง สามารถแจ้งชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ กับทีมงาน Essent Venture ได้ที่ Line : @essentventure โดยระยะเวลาซ่อมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

หมายเหตุ : บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การรับประกันเครื่อง 1 ปี สำหรับกรณีระบบไฟฟ้าหรือระบบความร้อนขัดข้อง

4 การซ่อมบำรุง

หากสินค้าที่การใช้งานผิดปกติไปจากเดิม ที่อยู่นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น บริษัทฯ สามารถรับซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าว โดยจะมีการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับรายการซ่อมบำรุงและค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าอะไหล่ และ ค่าแรง

กรณีที่สินค้าถูกใช้งานอย่างผิดวิธี หรือ ถูกใช้งานด้วยเหตุอันไม่สมควร เช่น การชาร์จไฟฟ้าไปพร้อมๆกับการใช้งาน, การชาร์จไฟฟ้ากับแบตเตอรี่, การกระแทกอย่างรุนแรง, การเปียกน้ำและความชื้น, และอื่นๆ บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิ์ในการใช้การรับประกันทุกข้อทุกกรณีอย่างไม่มีเงื่อนไข

การยืนยันการสั่งซื้อ ถือเป็นการตกลงและยอมรับเงื่อนไขการรับประกันดังกล่าว ไม่สามารถเรียกร้องหรือทวงถาม และเรียกค่าเสียหายย้อนหลังใดๆได้

หมายเหตุ สินค้าที่ต้องการเคลมประกัน จะต้องถูกส่งคืนกับผู้แทนจำหน่ายพร้อกับกล่องแพกเกจจิ้งของสินค้าทุกครั้ง หากไม่มีกล่องแพกเกจจิ้งดังกล่าว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับเคลมทุกเงื่อนไขและทุกกรณี

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More